Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

20 προσλήψεις στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Όπως είχε γράψει Ο ΠΟΛΙΤΗΣ πριν λίγους μήνες, ο Δήμος Αλεξάνδρειας είχε προγραμματίσει προσλήψεις για το μήνα Ιούνιο. Πράγματι σήμερα ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας, που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Νομού Ημαθίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101
Δήμος Αλεξάνδρειας
Αλεξάνδρεια
ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου
8 μήνες
4
102
Δήμος Αλεξάνδρειας
Αλεξάνδρεια
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σάρωθρο)
8 μήνες
1
103
Δήμος Αλεξάνδρειας
Αλεξάνδρεια
ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)
8 μήνες
12
104
Δήμος Αλεξάνδρειας
Αλεξάνδρεια
ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων)
8 μήνες
3 


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42, Τ.Κ. 59300, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κ. Κιρτικίδου Ευθυμίας (τηλ. επικοινωνίας: 23333-50122 και κ. Χατζίκου Πηγής (τηλ. επικοινωνίας: 23333-50.121). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (από 14-06-2013 έως 23-06-2013).

Διαβάστε περισσότερα για το θέμα αυτό...

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου προς τον Υπουργό Εργασίας

Ζητά να μην απομακρυνθεί ο υπάλληλος του ΟΑΕΕ από την πόλη

Η Διοίκηση του Ε.Σ. Αλεξάνδρειας αντιδρώντας στην απομάκρυνση του υπαλλήλου του ΟΑΕΕ από την πόλη μας, έστειλε την εξής επιστολή στον Υπουργό Εργασίας κ. Βρούτση Ι. και στην Διοικητή του ΟΑΕΕ κα. Κωτίδου:

Κε. Υπουργέ & Κα. Διοικητή,

Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι ελεύθεροι επαγγελματίες της περιοχής, πέρα απ’ τα <<μνημονιακά χτυπήματα>> που έχουν δεχθεί και τα συνεχή πλήγματα από την απομάκρυνση δημοσίων και όχι μόνο υπηρεσιών απ’ την πόλη της Αλεξάνδρειας, ήρθε να προστεθεί ακόμη ένα, που υπεύθυνοι μπορεί άθελα σας να είστε εσείς.

Ένας Δήμος που απαριθμεί 45.000 κατοίκους και πλέον στερείται τις υπηρεσίες της ΔΟΥ, της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και Σ.Σ. ΟΣΕ.

Και σαν μην έφταναν όλα αυτά πάρθηκε μια αδιανόητη απόφαση απ’ την Κεντρική ή Περιφερειακή Διοίκηση του ΟΑΕΕ (αυτό δεν το γνωρίζουμε θα μας το πείτε εσείς) με την οποία σταματάτε κι αυτήν την ελάχιστη εξυπηρέτηση της μιας φοράς την εβδομάδα, απ’ τον αρμόδιο υπάλληλο, στην πόλη της Αλεξάνδρειας.

Αξίζει να σημειωθεί και να τονιστεί ότι ο υπάλληλος του ΟΑΕΕ όπου ερχόταν κάθε Τετάρτη στην πόλη μας, φιλοξενούνταν αφιλοκερδώς σε δικό μας χώρο , σε δικό μας γραφείο και με όλα τα πάγια έξοδα του γραφείου του, πληρωμένα από εμάς.

Και ενώ η επισκεψιμότητα στον υπάλληλο του ΟΑΕΕ κάθε Τετάρτη όλο και αυξανόταν, η Διοίκηση του Ε.Σ. Αλεξάνδρειας το Φεβρουάριου του 2013, ζήτησε απ’ τον προϊστάμενο του ΟΑΕΕ Βέροιας κ. Θώμογλου, να στείλει και δεύτερη μέρα την εβδομάδα κάποιον υπάλληλο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ελεύθερων επαγγελματιών του Δήμου Αλεξάνδρειας. Όχι μόνο δεν εισακούστηκε το αίτημά μας αλλά ένα μήνα μετά ‘’κόπηκε ‘’ και η μια μέρα την εβδομάδα !

Κατόπιν αιτήσεώς μας ζητήσαμε απ’ το γραφείο του ΟΑΕΕ της Βέροιας να μας προσκομίσουν τον συνολικό αριθμό επισκέψεων το 1ο τρίμηνο του 2013. Και αυτό διότι σαν δικαιολογία ο Προϊστάμενος Περιφέρειας Θες/νίκης του ΟΑΕΕ κ. Πουλιόπουλος και ο Προϊστάμενος Βεροίας κ. Θώμογλου μας είπαν ότι δεν υπάρχει λόγος να έρχεται υπάλληλος του ΟΑΕΕ στην πόλη μας, μιας και δεν υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση.

Η απάντηση φυσικά που πήραμε (σας την επισυνάπτουμε) φυσικά αποδεικνύει το αντίθετο! Όχι μόνο είχε υπερβολική κινητικότητα αλλά αρκετές φορές συνάδελφοί μας δεν προλάβαιναν να εξυπηρετηθούν την ίδια μέρα και αναγκαζόντουσαν να έρθουν την επόμενη Τετάρτη μιας και ο μέσος όρος επισκεπτών ήταν 40 άτομα τη φορά!!!

Και διερωτόμαστε Κε. Υπουργέ & Κα. Διοικητή.

1) Με ποια κριτήρια πάρθηκε αυτή η άδικη απόφαση για τους επαγγελματίες της περιοχής μας;

2) Πώς είναι δυνατόν ο δεύτερος Δήμος του Νομού, να μην δικαιούται ούτε μια μέρα εξυπηρέτησης στην ίδια του την πόλη;

3) Πώς είναι δυνατόν ο Δήμος Αλεξάνδρειας με αριθμό επιχειρήσεων 2.670 να μην έχει ούτε μια μέρα << γραφείο ΟΑΕΕ>> και ο Δήμος Νάουσας με αριθμό επιχειρήσεων 2.113 να έχει δικό του γραφείο με 8 υπαλλήλους καθημερινά;

Και για να μην παρεξηγηθούμε ορθώς έχει ο Δήμος Νάουσας δικό του γραφείο, διότι μια οργανωμένη κοινωνία έτσι πρέπει να λειτουργεί, αλλά τα ίδια κριτήρια θα πρέπει να ισχύουν παντού!

Για τους λόγους αυτούς οι σχεδόν 3.000 επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής, ζητάμε να αναιρέσετε την απόφαση απομάκρυνσης του υπαλλήλου σας από την πόλη μας και όχι μόνο να εργάζεται στο χώρο όπου, επαναλαμβάνουμε ότι το παρέχουμε εντελώς Δωρεάν, μια μέρα την εβδομάδα αλλά δύο μέρες βοηθώντας έτσι έμπρακτα τον κλάδο που εξυπηρετείτε.

Ευελπιστούμε ότι θα σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και θα κάνετε πράξη όχι μόνο ‘’ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ’’ αλλά κι αυτό που λέει η ΛΟΓΙΚΗ !


Με απεριόριστη εκτίμηση στο πρόσωπό σας.
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Διαβάστε περισσότερα για το θέμα αυτό...

Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013

Ομελέτα δεν γίνεται χωρίς να σπάσεις αυγά

Όλοι λυπούμαστε για την απόλυση 2600 περίπου εργαζομένων στην ΕΡΤ. Υπήρχε όμως εναλλακτική λύση πέραν του κλεισίματος μιας χρεοκοπημένης τόσο οικονομικά όσο και ηθικά ΕΡΤ;

Χρόνια τώρα η κρατική τηλεόραση ήταν εστία διαφθοράς, σπατάλης, κομματισμού και κάθε λογής σκανδάλων. Αμέτρητα ήταν τα προγράμματα "εξυγίανσης" που "εφάρμοσαν" οι κυβερνήσεις που πέρασαν. Προγράμματα "εξυγίανσης" που έμειναν μόνο στα χαρτιά αφού τίποτα δεν άλλαζε.

Μήπως λοιπόν το προσωρινό κλείσιμο της ΕΡΤ σε μία νύχτα κόβει ένα γόρδιο δεσμό που χρόνια τυραννούσε τη χώρα; Πολλοί λένε ότι η κυβέρνηση εφάρμοσε την παροιμία "πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι". Όμως αν θέλουμε να μιλήσουμε με παροιμίες και γνωμικά υπάρχει και εκείνη που λέει ότι "δεν γίνεται να κάνεις ομελέτα χωρίς να σπάσεις αυγά".

Αν θέλουμε να αλλάξουν κάποια στιγμή τα πράγματα στη χώρα μας τότε θα πρέπει να εφαρμοστούν και δύσκολες πολιτικές. Θα πρέπει να γίνουν και ρήξεις με συγκεκριμένα συμφέροντα και συντεχνίες.

Αλλιώς είναι σαν να λέμε ότι θέλουμε μια άλλη Ελλάδα χωρίς όμως να αλλάξουμε τίποτα! Παράδοξο δεν είναι;

Από την άλλη κανείς δεν λέει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει δημόσια τηλεόραση. Να υπάρχει. Αλλά με σεβασμό στην ενημέρωση και κυρίως στα λεφτά των φορολογούμενων. Σε σύντομο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση προανήγγειλε πως θα δημιουργήσει την νέα ΕΡΤ με λιγότερα κανάλια, με μικρότερο αριθμό εργαζομένων και μικρότερο προϋπολογισμό. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι με ποιοτικότερη ενημέρωση, χωρίς κομματικές παρεμβάσεις και χωρίς κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος.

Εδώ θα είμαστε να κρίνουμε και τη νέα ΕΡΤ. Την παλιά όμως την ξέρουμε και δεν μας άρεσε.
Διαβάστε περισσότερα για το θέμα αυτό...