Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις Μικρές Επιχειρήσεις

Το Επιμελητήριο Ημαθίας σας ενημερώνει ότι υλοποιείται από το Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) η πράξη «Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις Μικρές Επιχειρήσεις», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Αντικείμενο της Πράξης είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός πανελλαδικού Δικτύου Επιχειρηματικότητας, το οποίο παρέχει δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας. 
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 4 «Λειτουργία Δικτύου Επιχειρηματικότητας της ΓΣΕΒΕΕ» της πράξης, προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν αίτηση μέχρι 30/6/2013 για: «ΛΗΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» 
Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην προσπάθεια του να στηρίξει τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από την πρωτοφανή κρίση που όλοι βιώνουμε, έχει δημιουργήσει μια ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων επιχειρήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, με σκοπό τη δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας και ανάπτυξης. 
Η συμβουλευτική υποστήριξη είναι δωρεάν και χωρίς οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση για την επιχείρηση που θα τη λάβει. 
Η αίτηση είναι πολύ απλή, συμπληρώνεται από την επιχείρηση σε 5 λεπτά και οι επιχειρήσεις που θα επιλεχθούν θα προωθηθούν στους κατάλληλους συμβούλους του δικτύου, ανάλογα με το πρόβλημα της επιχείρησης και την ειδικότητα των συμβούλων. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του έργου www.diktyo.imegsevee.gr ή να επικοινωνήσουν με το Συντονιστή του Δικτύου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τη Βόρεια Ελλάδα, κ. Γιώργο Κόκκα στο τηλ. 2310 545967 ή στο e-mail: george@kokkas.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια: