Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

Τέλος στον κατακερματισμό των προμηθειών του Δήμου

Αλλάζει ριζικά ο τρόπος ανάδειξης των προμηθευτών για τις προμήθειες σε πετρελαιοειδή, τρόφιμα και άλλα αναλώσιμα είδη παντοπωλείου, φαρμάκων και ειδών υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου, των ιδρυμάτων και των νομικών προσώπων. Οι προμήθειες αυτές στο εξής θα γίνονται μόνον από τους Δήμους και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται καταργείται. 
Στο εξής δηλαδή οι ανωτέρω προμήθειες θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΟΚ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: