Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

Δια βίου μάθηση στον Δήμο Αλεξάνδρειας

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας στην συνεδρίαση της Δευτέρας 15-10-2012 αποφάσισε:
Α) για την υποβολή φακέλου – αίτησης συμμετοχής, στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού για την ίδρυση και λειτουργία «Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αλεξάνδρειας», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3879/2010.
Β) για τον καθορισμό χώρων διοίκησης και εκπαίδευσης του «Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αλεξάνδρειας».
Γ) για τον ορισμό ενός αιρετού εκπροσώπου και ενός υπηρεσιακού στελέχους του Δήμου, ως υπευθύνων του «Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αλεξάνδρειας».
Δ) για την υποβολή προτάσεων υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας από το «Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αλεξάνδρειας», και
Ε) Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή Κοινής Προγραμματικής σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. 
α) Το Γραφείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αλεξάνδρειας (Διεύθυνση: Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42, ΤΚ 59300 Αλεξάνδρεια, Τηλέφωνο: 23333-50116, Fax: 23330-23625, Email: gpdm@alexandria.gr), ως χώρο Διοίκησης του υπό ίδρυση «Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αλεξάνδρειας».
β) Τις παρακάτω σχολικές μονάδες του Δήμου Αλεξάνδρειας ως χώρους μάθησης-εκπαίδευσης για τη λειτουργία του «Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αλεξάνδρειας»,
· Το 7ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας (στη Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας).
· Το Δημοτικό Σχολείο Πλατέος (στη Δημοτική Ενότητα Πλατέος).
· Το Γυμνάσιο-Λύκειο Μελίκης (στη Δημοτική Ενότητα Μελίκης).
· Το Γυμνάσιο Καβασίλων (στη Δημοτική Ενότητα Αντιγονιδών).
2. Να ορίσει: 
α) έναν αιρετό εκπρόσωπο του Δήμου Αλεξάνδρειας και τον αναπληρωτή του, ως εκπρόσωπο του Δήμου για το «Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αλεξάνδρειας», και
β) έναν υπηρεσιακό στέλεχος (υπάλληλο) του Δήμου Αλεξάνδρειας και τον αναπληρωτή του, για το «Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αλεξάνδρειας». 
3. Να εγκρίνει την υποβολή προτάσεων υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας από το «Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αλεξάνδρειας».
4. Να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο για να υποβάλει το σχετικό φάκελο-αίτηση συμμετοχής, στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, για την ίδρυση και λειτουργία «Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Αλεξάνδρειας» και να υπογράψει την κοινή Προγραμματική σύμβαση με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: