Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

Παραλαβή του ποδηλατόδρομου Αλεξάνδρειας

Το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας ψήφισε την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΟΥΤΡΟ» 

1.      Σύντομο ιστορικό του έργου:
· Αντικείμενο του έργου είναι η «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΟΥΤΡΟ», ο προϋπολογισμός μελέτης ανέρχονταν στις 45.000,00 Ευρώ με τον Φ.Π.Α. και ο αριθμός της μελέτης που συντάχθηκε από την πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Ημαθίας είναι 76/2009.
· Το έργο ανατέθηκε μετά από πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 98/2009 Απόφαση της Δ.Ε. του Δήμου Αλεξάνδρειας, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στον Πουρλιοτόπουλο Χαρίλαο, με δέκα τοις εκατό (10,00%) έκπτωση.
· Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 19-06-2009 για ποσό 40.500,00 € με τον Φ.Π.Α.
· Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν [120] εκατόν είκοσι ημερολογιακές ημέρες.
· Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα, με ημερομηνία Τελικής επιμέτρησης 17-11-2009
2.      Ποσοτική & Ποιοτική παραλαβή:
Το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής συντάχθηκε από τη συσταθείσα με την αριθ. πρωτ. 7933/20.08.2012 αποφάσεως τμήματος Τοπ. Αυτ/σης & Ν.Π. Θες/νικησ, Επιτροπή Παραλαβής του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τις κείμενες περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων διατάξεις και υπογράφηκε στις 28-08-2012.
 Η επιτροπή παραλαβής ήλεγξε κατά το δυνατόν τις ποσότητες των εργασιών και τις βρήκε σύμφωνες με το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής. 
Ακόμη βρήκε το έργο καλότεχνο και παραλαμβάνει αυτό τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: