Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

Ο Ν. Ανεσίδης για την ποινή του δημάρχου

Μια εξαιρετική τοποθέτηση έκανε ο δημοτικός σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος Αλεξάνδρειας κ. Νίκος Ανεσίδης σχετικά με την υποχρέωση του κάθε αιρετού άρχοντα να δημοσιοποιεί το περιεχόμενο της απόφασης βάση της οποίας του επιβάλλεται  ποινή, μικρή η μεγάλη, από το αρμόδιο όργανο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η τοποθέτηση του κ. Ανεσίδη έγινε με αφορμή την εικοσαήμερη ποινή αργίας που επιβλήθηκε στον δήμαρχο κ Δημητριάδη Φώτη εξαιτίας ενός έργου που έγινε στον πρώην δήμο Πλατέος.
Όμως τα όσα ειπώθηκαν από τον κ Ανεσίδη και γενικότερα από την αντιπολίτευση  κατά του δημάρχου κ Δημητριάδη για την μη δημοσιοποίηση της απόφασης της ποινής του από το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα είχαν μεγαλύτερη βαρύτητα αν ανέφεραν και την προηγούμενη ποινή του πρώην προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας κ. Αθανάσιου Μουστάκα από το Πειθαρχικό Συμβούλιο και την (νόμιμη) άρνησή του να  δημοσιοποιηθεί  το περιεχόμενο της  απόφασης της ποινής του, που αν δεν κάνω λάθος, ήταν ακόμα μεγαλύτερη από την ποινή του σημερινού δημάρχου Αλεξανδρείας κ Δημητριάδη.
Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε πειστικοί στα όσα υποστηρίζουμε για ένα συγκεκριμένο γεγονός και για έναν συγκεκριμένο  τοπικού άρχοντα θα πρέπει να αναφέρονται και οι άλλες περιπτώσεις αιρετών που τιμωρήθηκαν και ανήκουν στην παράταξη που σήμερα ασκεί κριτική και πολύ καλώς κάνει.

Παρακάτω παρουσιάζουμε την γραπτή άρνηση του τότε προέδρου κ. Σάκη Μουστάκα στο αίτημα του δημοσιογράφου κ. Φίλιππα Σουρλόπολου να δημοσιοποιηθεί το περιεχόμενο της απόφαση βάση της οποίας είχε τιμωρηθεί από το Πειθαρχικό όργανο.

----------------------------------------------------

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
                                                                                                  Κοινοποίηση: κ Φίλιππα Σουρλόπουλο

ΘΕΜΑ: Περί παροχής ή μη συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Προς τον κ Αθανάσιο Μουστάκα

Σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω σχετικά  και παρακαλούμε να μας γνωρίσεται το συντομότερο δυνατό εγγράφως αν παρέχετε την συγκατάθεσή σας (στο αίτημα ου κ Φ Σουρλόπουλου).

----------------------------------------------------

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Προς τον κ Σουρλόπουλο Φίλιππα

Στην συνέχεια της ανωτέρω αλληλογραφίας σας γνωρίζουμε ότι με την αρ. 9415/3-12-2010 επιστολή του ο κ Αθανάσιος Μουστάκας δηλώνει  την ΜΗ συγκατάθεσή  του για την χορήγηση των εγγράφων που ζητήσατε με την ανωτέρω αίτησή σας και αφορούν απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του αριθ 143 του Ν. 3463/2006 και συνεπώς δεν είνια δυμνατή η χορήγηση τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1 ου Ν. 2472/1007

Ο Διευθυντής
Μιχάλης ΕυσταθιάδηςΔεν υπάρχουν σχόλια: