Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

Παρέμβαση του βουλευτή Απ. Βεσυρόπουλου για το πρόβλημα έλλειψης προσωπικού σε ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ


Την άμεση παρέμβαση των συναρμόδιων Υπουργείων, ώστε να υπάρξει λύση στο πρόβλημα με τις προσλήψεις που αντιμετωπίζουν οι ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ, καθώς εξαιτίας της έλλειψης επαρκούς προσωπικού, δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα δυσλειτουργίας, ζήτησαν με Ερώτησή τους, 25 Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ αυτών και ο Βουλευτής Ημαθίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Ο κ. Βεσυρόπουλος, στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε Ερώτηση προς τους Υπουργούς, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, έθεσε στη Βουλή, μαζί με άλλους Βουλευτές, το θέμα της αδυναμίας προσλήψεων, εποχικού προσωπικού. Στην Ερώτησή τους επισημαίνουν ότι η ανεπάρκεια έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς και οι γραφειοκρατικές δυσχέρειες για την πρόσληψη εποχικών, καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή την άρδευση εκατομμυρίων στρεμμάτων, εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους ακραίων πλημμυρικών φαινομένων, ακόμη και πιθανότητα για απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Συγκεκριμένα, πρότειναν να εξαιρεθούν οι Ο.Ε.Β. και Γ.Ο.Ε.Β. από την ΠΥΣ 33/2006, για να μπορούν εγκαίρως να προσλαμβάνουν το απαιτούμενο προσωπικό για την απρόσκοπτη συντήρηση και λειτουργία των έργων, καθώς και από το σύστημα προσλήψεων εποχικού προσωπικού του νόμου 2190/1994 (όπως ισχύει για τους Τ.Ο.Ε.Β.) προκειμένου να μπορεί να προσλαμβάνει έμπειρους και εξειδικευμένους εργαζόμενους για να ανταποκρίνεται σε αντίστοιχα - πολλές φορές απρόβλεπτες - ανάγκες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: