Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Συνεδρίασε η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας για πρώτη φορά


Εκπρόσωποι από τριάντα Φορείς και δέκα πολίτες από τον δήμο τής Αλεξάνδρειας αποτελούν την Επιτροπή Διαβούλευσης η οποία συνεδρίασε για πρώτη φορά χθες Τετάρτη στις 7 μ.μ..
Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση  υπήρξαν απορίες και τοποθετήσεις από την πλευρά των μελών της Επιτροπής καθώς και διαφωνίες σχετικά με την δημιουργία Ομάδων εργασίας για τις οποίες κάποιοι είχαν διαφορετική άποψη.
Η Επιτροπή Διαβούλευσης θα έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα αν και ο κ δήμαρχος δήλωσε ότι οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται θα είναι δεσμευτικές για το δημοτικό συμβούλιο.
Η Επιτροπή Διαβούλευσης υποχρεωτικά θα συνεδριάζει μία φορά τον χρόνο και μάλιστα λίγο πριν από την σύνταξη του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος ώστε να συνδράμουν με τις προτάσεις της.
Ως τόσο και εδώ ο κ Δημητριάδης τόνισε ότι η Επιτροπή Διαβούλευσης μπορεί να συνεδριάζει ανά τρίμηνο για να μπορεί να εκπονεί προτάσεις για τα διάφορα θέματα τα οποία στην συνεχεία θα υποβάλει στο δημοτικό συμβούλιο το οποίο συνεδριάζει κάθε μήνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: