Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Συνεδριάζει σήμερα στις 14:00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή στις 14:00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξάνδρειας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος για το κατάστημα της κ. Γιώτα Σταυρούλας του Θωμά, (Τ.Κ.Αγκαθίας).
2. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος για το κατάστημα της κ. Λιότση Κυριακής του Δημητρίου, (Τ.Κ.Λουτρού).
3. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος για το κατάστημα της κ. Μακρίδου Παναγιώτας του Τιμολέωντος, (Τ.Κ. Πλατάνου).
4. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος για το κατάστημα του κ. Πλιάτσικα Κων/νου του Βασιλείου, (Τ.Κ. Καβασίλων).
5. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας μουσικών οργάνων για το κατ/μα του κ.Γιουρόπουλου Δημητρίου του Νικολάου, (Τ.Κ.Παλαιού Σκυλιτσίου).
6. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας μουσικών οργάνων για το κατ/μα της κ. Δάρλα Ελένης του Στεφάνου, (Τ.Κ.Νησίου).
7. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας μουσικών οργάνων για το κατ/μα της κ. Zarkadas-Rusu Antoneta του Mihai, (Τ.Κ.Καμποχωρίου).
8. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας μουσικών οργάνων για το κατ/μα του Κολογουτσίδη Θεοδώρου του Γεωργίου, (Τ.Κ.Παλ.Σκυλιτσίου).
9. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας μουσικών οργάνων για το κατ/μα του Μέρδα Αργυρίου του Αθανασίου, (Τ.Κ.Επισκοπής).
10. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας μουσικών οργάνων για το κατάστημα της κ. Προγιοπούλου Ελένης του Ιωάννη, (Τ.Κ.Επισκοπής).
11. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας μουσικών οργάνων για το κατάστημα του κ. Χατζόπουλου Θωμά του Ιωάννη, (Τ.Κ.Ξεχασμένης).
12. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα της κ. Γιαννοπούλου Ευδοξίας του Θωμά, (Τ.Κ. Νεοκάστρου).
13. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα της κ. Παύλου Ανθής του Γεωργίου, (Τ.Κ. Βρυσακίου).
14. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλεξάνδρειας για τροποποίηση της αριθ. 15/2008 απόφασής του (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις).

Δεν υπάρχουν σχόλια: