Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

Πληρωμή βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών στις Τράπεζες και στα ΕΛ.ΤΑ.


Μετά το κλείσιμο της Εφορίας της Αλεξάνδρειας χιλιάδες φορολογούμενοι του Δήμου μας έπρεπε να μετακινούνται μέχρι τη Βέροια για την διεκπαιρέωση σχεδόν κάθε φορολογικής τους υπόθεσης.  Σήμερα με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών και η ΔΟΥ Βέροιας βάζει ένα μικρό φρένο σ’αυτή την ταλαιπωρία καθώς δίδεται η δυνατότητα πληρωμής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ οφειλών στις Τράπεζες και τα ΕΛΤΑ.
Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την ανακοίνωση

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1212/23-11/2012, δίνεται η δυνατότητα πληρωμής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών, στις Τράπεζες και στα ΕΛ.ΤΑ., με τη χρήση μοναδικού κωδικού, ο οποίος ονομάζεται «Ταυτότητα Οφειλής» (Τ.Ο.). Με τον ίδιο ανωτέρω κωδικό, ο οποίος ακολουθεί την οφειλή μέχρι την εξόφλησή της, ο φορολογούμενος μπορεί να καταβάλει είτε το σύνολο είτε μέρος της οφειλής του ή των δόσεων αποπληρωμής αυτής. Η Ταυτότητα Οφειλής δεν ισχύει για τα ρυθμισμένα χρέη.
Για την διευκόλυνση των φορολογουμένων, από την 20.3.2013 μέχρι τέλη Απριλίου , πρόκειται σταδιακά να αποσταλούν από τη Γ.Γ.Π.Σ. ειδοποιήσεις σε φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμες και μη οφειλές,  γνωστοποιώντας την Ταυτότητα Οφειλής του κάθε χρέους και πρόσκληση για την άμεση  τακτοποίησή τους.
Ειδικότερα, θα υπάρξει αποστολή από την ΓΓΠΣ :
α). ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων (e-mail), για τους πιστοποιημένους χρήστες του TAXISnet 
β). ταχυδρομικών ειδοποιήσεων με αποτύπωση της Ταυτότητας Οφειλής για τις ληξιπρόθεσμες και μη οφειλές για τους μη πιστοποιημένους χρήστες του TAXISnet αλλά και για τις περιπτώσεις φορολογουμένων που έχουν δηλώσει  e-mail που ανήκει σε ΚΕΠ.
Επισημαίνεται, ότι από το σύνολο των ανωτέρω φορολογούμενων πρόκειται να εξαιρεθούν οι οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής. 
Ενόψει της ανωτέρω δράσης, οδηγίες έχουν ήδη παρασχεθεί στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΓΠΣ / 210 4802552) για την παροχή  τηλεφωνικής υποστήριξης σε ζητήματα που αφορούν την πρόσβαση στον πιστοποιημένο λογαριασμό των φορολογουμένων (TAXIS net)  αλλά και σε θέματα που σχετίζονται με τη χρήση της Ταυτότητας Οφειλής.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΚΙΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: