Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Κόντρα για τον τρόπο πρόσληψης των υδρονομέων στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Μεγάλο θέμα συζήτησης έγινε στο δημοτικό συμβούλιο ο τρόπος πρόσληψης των 35 υδρονομέων για την καλοκαιρινή πεντάμηνη αρδευτική περίοδο στον Δήμο Αλεξάνδρειας.
Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν έφτασαν τις 178 και ενώ βάσει του νόμου θα έπρεπε οι προσλαμβανόμενοι να αναδειχθούν μετά από κλήρωση τελικά ξανά προσελήφθησαν οι ίδιοι που επί σειρά ετών προσλαμβάνονταν ως υδρονομείς.

Η αντιπολίτευση κατηγόρησε τον αντιδήμαρχο κ Κούγκα ότι για μια ακόμα φορά επέλεξε ανορθόδοξο τρόπο πρόσληψης και ότι με τον τρόπο αυτό αδίκησε τους υπόλοιπους ανέργους συνδημότες μας που έκαναν αίτηση και ήλπιζαν ότι μπορεί να απασχοληθούν έστω και για πέντε μήνες.
Ο κ Κούγκας ισχυρίστηκε ότι το έργο του υδρονομέα είναι δύσκολο και απαιτεί εμπειρία και για τον λόγο αυτό επελέγησαν οι παλιοί.
Η δημοτική σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης κ Άννα Λαμπίρη κατηγόρησε την διοίκηση του Δήμου ότι κάνει εμπόριο ελπίδας στους άνεργους συνδημότες μας ενώ ήταν προαποφασισμένο ποιοι θα προσληφθούν.
Ο κ. Κούγκας απαντώντας στον κ. Ανεσίδη του υπενθύμισε ότι τα ίδια κριτήρια «επιλογής» ακολουθούσε και η προηγούμενη διοίκηση Γκιόνογλου στην οποία συμμετείχαν και οι δύο.

Οι αιτήσεις που υπεβλήθησαν ύστερα από την ανωτέρω πρόσκληση του Δημάρχου είναι συνολικά εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) και αφορούν τις κάτωθι Δημοτικές Ενότητες:
 1. Ενενήντα δύο (92) αιτήσεις για την Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας.
 2. Είκοσι εννέα (29) αιτήσεις για την Δημοτική Ενότητα Πλατέος.
 3. Τριάντα οκτώ (38) αιτήσεις για την Δημοτική Ενότητα Μελίκης.
 4. Δεκατέσσερις (14) αιτήσεις για την Δημοτική Ενότητα Αντιγονιδών.

Το δημοτικό συμβούλιο σε προηγούμενη συνεδρίαση αποφάσισε την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού (υδρονομέων άρδευσης ) στις παρακάτω Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας ως εξής :
- Για την Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας 4 άτομα
- Για την Δημοτική Ενότητα Πλατέος 3 άτομα
- Για την Δημοτική Ενότητα Μελίκης 22 άτομα
- Για την Δημοτική Ενότητα Αντιγονιδών 6 άτομα 
Συνολικά προσελήφθησαν 35 υδρονομείς για την αρδευτική περίοδο από 01-05-2013 έως 15-10-2013.  Τελικά το θέμα της πρόσληψης των υδρονομέων πέρασε από το δημοτικό συμβούλιο κατά πλειοψηφία

Δεν υπάρχουν σχόλια: