Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

"Οχι" Γκιόνογλου στον διαγωνισμό για την μεταφορά των απορριμμάτων

Ο κ Μπάμπης Γκιόνογλου
Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας το 11ο θέμα αφορούσε την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας  "ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε.-ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΟΝ Ε.Ε."
για την μεταφορά των απορριμμάτων  από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Αλεξάνδρειας στον ΧΥΤΑ των Γιαννιτσών.
Η τιμή μεταφοράς ανά τόνο ανέρχεται στα 12,74 ευρώ.
Επί του θέματος αυτού ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης κ Γκιόνογλου ψήφισε ΟΧΙ με το αιτιολογικό ότι στους όρους του διαγωνισμού κακώς υπήρχε ο όρος ότι η κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία θα έπρεπε να διαθέτει ιδιόκτητα όλα τα αυτοκίνητα και όχι υπό ενοικίαση κλπ.
Αυτός ο όρος ήταν μία από τις αιτίες που αποκλείστηκαν οι άλλες εταιρείες που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό..

Δεν υπάρχουν σχόλια: