Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

Συμπολίτης μας ο Ορκωτός ελεγκτής-λογιστής Αγγέλης Γεώρ

Ο κ Αγγέλης Γεώργιος
Την Τετάρτη έγινε η ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αλεξανδρείας με ένα και μοναδικό θέμα την έγκριση ή μη του Ισολογισμού και Απολογισμού για το έτος 2011.
Ο ορκωτός λογιστής στον οποίο ανατέθηκε από τον Δήμο η σύναξη του Ισολογισμού είναι ο συμπολίτης μας κ Αγγέλης Γιώργος, ο οποίος κατά την διάρκεια της συνεδρίασης παρουσίασε τον Ισολογισμό και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: