Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

9.840 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ


Η δημαρχιακή επιτροπή του δήμου Αλεξάνδρειας αποφάσισε 
την διάθεση της πίστωσης ποσού 9.840,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6112.01 για την εκτέλεση της εργασίας «παροχή υπηρεσίας για βιοκλιματική ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κολυμβητηρίου Δήμου Αλεξάνδρειας», σύμφωνα με την αριθμ. 474/2012 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: