Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξάνδρειας

Συνεδριάζουν αύριο Τετάρτη οι δύο Επιτροπές του Δήμου Αλεξάνδρειας. Πρώτη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου στις 13:00 και ακολουθεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στις 14:00
Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν στην Οικονομική Επιτροπή είναι η επιβολή ή αναπροσαρμογή των τελών διαφήμισης, κοινόχρηστων χώρων,λαϊκών αγορών, ρύπανσης, κοιμητηρίων. Παρακάτω αναλυτικά τα θέματα των δύο Επιτροπών.

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ:
1. Αναπροσαρμογή του τέλους διαφήμισης.
2. Αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων.
3. Αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές.
4. Επιβολή ή μη τέλους για το περιβάλλον (τέλος ρύπανσης).
5. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους ελεγχόμενης στάθμευσης για το οικονομικό έτος 2011.
6. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους κοιμητηρίων του Δήμου Αλεξάνδρειας.
7. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.
8. Εισήγηση για την απαλλαγή των απόρων, ατόμων με αναπηρίες και πολυτέκνων από τα τέλη καθαριότητας.
9. Επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2011.
10. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών φωτισμού και καθαριότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας, για το έτος 2011.
11. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για τη δαπάνη ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου.
12. Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και του καθορισμού των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2011.
13. Ψήφιση πιστώσεων προυπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για την επιχορήγηση των υφιστάμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.
14. Ψήφιση πιστώσεων προυπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για την επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών του ενιαίου Δήμου.
15. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση Δημοτικής Ενότητας Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας.
16. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση Δημοτικής Ενότητας Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας.
17. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση Δημοτικής Ενότητας Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας.
18. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση Δημοτικής Ενότητας Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ:
1. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος για το κατάστημα της κ. Σίμου Αλεξάνδρας του Αθανασίου.
2. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος για το κατάστημα του κ. Παντόπουλου Χρήστου του Αθανασίου.
3. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας μουσικών οργάνων για το κατ/μα του κ.Δαλιγκάρου Δημοσθένη.
4. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας μουσικών οργάνων για το κατ/μα της κ. Μαντζίλα Καλλιόπης του Χριστόδουλου.
5. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας μουσικών οργάνων για το κατ/μα της κ. Παύλου Ανθής του Γεωργίου.
6. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας μουσικών οργάνων για το κατ/μα της εταιρίας «Βασιλικής Σαρηκυριακίδου & ΣΙΑ Ε.Ε.».
7. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας μουσικών οργάνων για το κατ/μα του Τολιόπουλου Μιχαήλ του Αθανασίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: