Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες


Υπογράφηκε προχθές 2/4/2013 η εγκύκλιος που ορίζει τη διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ προς τους αγρότες ειδικού καθεστώτος,  από τον υφυπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Μαυραγάνη.

Έτσι, σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε ο αρμόδιος Υφυπουργός,  λαμβάνει τέλος η ανησυχία των δικαιούχων αγροτών, μετά τα όσα είχαν ακουστεί το τελευταίο διάστημα, σχετικά με την διαδικασία που θα ακλουθούσαν οι κατά τόπους Δ.Ο.Υ, προκειμένου να γίνει η επιστροφή του ΦΠΑ.  Το προηγούμενο διάστημα, ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, είχε συναντήσεις και επαφές με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Μαυραγάνη, όπου έθεσε το συγκεκριμένο ζήτημα, ώστε να υπάρξει συγκεκριμένη λύση.

Η εγκύκλιος που εκδόθηκε και έχει ισχύ από τις 2/4/2013, ορίζει ότι, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, από εδώ και στο εξής, θα ζητά στοιχεία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και από τους εποπτευόμενους φορείς, όπου θα περιλαμβάνονται οι αγρότες που έχουν υποβάλλει αίτηση για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης ή Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής του νόμου 3877/2010, εφόσον είναι υπόχρεοι ή είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του νόμου 3874/2010. Στο ηλεκτρονικό αρχείο, θα αναγράφεται η κανονική αξία της αγροτικής παραγωγής, δηλαδή το ανώτατο ύψος ακαθάριστων εσόδων που μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο μιας αγροτικής εκμετάλλευσης, που λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες και με την εφαρμογή των συνηθών καλλιεργητικών πρακτικών ανά ομοειδή καλλιέργεια ή ομοειδή ζωική μονάδα. Έτσι, με βάση το ηλεκτρονικό αρχείο θα προβαίνουν σε σύγκριση του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων που προκύπτει από τα φορολογικά παραστατικά της αίτησης επιστροφής με τη συνολική κανονική αξία της αγροτικής παραγωγής κάθε δικαιούχου που περιλαμβάνεται στο εν λόγω αρχείο. Έτσι, εάν το συνολικό ποσό των ακαθάριστων εσόδων που προκύπτει από τα παραστατικά δεν υπερβαίνει τη συνολική κανονική αξία της παραγωγής του αιτούντος η επιστροφή θα πραγματοποιείται χωρίς έλεγχο ενώ σε αντίθετη περίπτωση η επιστροφή θα πραγματοποιείται μετά από προσωρινό έλεγχο. 

Όπως αναφέρει η σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα απαιτούνται για την επιστροφή του ΦΠΑ στους δικαιούχους, είναι τα εξής: α) τιμολόγια αγοράς ή πώλησης αγροτικών προϊόντων, β) εκκαθαρίσεις για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων, γ) τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή αποδείξεις επαγγελματικών δαπανών, προκειμένου για την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, γ) τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών στην περίπτωση λήψης υπηρεσιών από αγρότες, η αμοιβή των οποίων καταβάλλεται  σε είδος (εκθλιπτικά, θεριζοαλωνιστικά, συλλεκτικά κλπ δικαιώματα).

Δεν υπάρχουν σχόλια: