Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Πληρωμές ύψους 85 εκατομμυρίων ευρώ για τους παραγωγούς φυτικής παραγωγής και τους κτηνοτρόφους

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει ότι από σήμερα και προοδευτικά μέχρι τις 30 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν όπως είχε προγραμματισθεί πληρωμές ύψους 85 εκ. € και οι οποίες συγκεκριμένα θα αφορούν

1) Τους κτηνοτρόφους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας με τις πληρωμές για το άρθρο 68 και το υπόλοιπο de minimis

α/α
Κατηγορία
Ημερομηνία
Ποσό Πληρωμής σε €
1
Άρθρο 68,  Αιγοπρόβατα
26/04/2013
Έως
30/04/2013
42.000.000
2
Άρθρο 68,  Βόειο Μοσχαρίσιο Κρέας, Θηλάζουσες Αγελάδες
3
Άρθρο 68,  Μοσχίδες Αναπαραγωγής
4
de minimis για ορεινούς


2) τους παραγωγούς φυτικής παραγωγής για τις υπόλοιπες πληρωμές της ενιαίας ενίσχυσης 2012, ελαιώνων μικρών νησιών Αιγαίου, υπόλοιπα συνδεμένης ενίσχυσης βάμβακος 2012, ποιοτικό παρακράτημα άρθρου 68 για το σκληρό σιτάρι.
  
α/α
Κατηγορία
Ημερομηνία
Ποσό Πληρωμής σε €

1
Υπόλοιπα  Ενιαίας Ενίσχυσης 2012
26/04/2013
Έως
30/04/2013
43.000.000
2
Υπόλοιπα  Συνδεδεμένης Ενίσχυσης Βάμβακος 2012
3
Άρθρο 68,  Σκληρό Σιτάρι
4
Ελαιώνες Μικρών Νησιών Αιγαίου

Οι αποστολές αρχείων για τις πληρωμές των παραπάνω κατηγοριών δικαιούχων θα αρχίσουν προοδευτικά από σήμερα το απόγευμα στην αρμόδια τράπεζα και θα είναι διαθέσιμα από την επόμενη ημέρα της αποστολής. Για τα ακριβή ποσά πληρωμής που θα κατατίθενται στους λογαριασμούς των δικαιούχων αυτοί μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: