Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

5 ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα προμηθευτεί ο Δήμος Αλεξάνδρειας


Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να υποβάλει ο Δήμος πρόταση στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αστικής Αναζωογόνησης  2013-2015 για το έτος 2013 με τίτλο «προώθηση εναλλακτικής μορφής μετακίνησης στον Δήμο Αλεξάνδρειας με την προμήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων και συστημάτων φόρτισης τους», ενδεικτικού προϋπολογισμού 80.000 ευρώ.

Πρόκειται για την προμήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του διευρυμένου καλλικρατικού Δήμου Αλεξάνδρειας και την προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών φόρτισή τους.
Συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια δύο σταθμών φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που θα εγκατασταθούν ο ένας στην Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας και ο δεύτερος στην Δημοτική Ενότητα Μελίκης. Ώστε να υλοποιούνται τα καθημερινά δρομολόγια του Δήμου απρόσκοπτα.

Μαζί με τους δύο σταθμούς φόρτισης θα γίνει και η προμήθεια πέντε ηλεκτρικών αυτοκινήτων τα οποία θα χρησιμοποιούν μονάχα ηλεκτρικούς κινητήρες αντί μηχανών εσωτερικής καύσεως.
Η απόσταση που μπορούν να καλύψουν ανά φόρτιση είναι 110 χιλιόμετρα.
Τα οφέλη που θα προκύψουν από την χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι :
1) Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών C02
2)  Μείωση της ηχορύπανσης
3) Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και βελτίωση της υγείας των.
4) Ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης των πολιτών
5) Τόνωση της εμπορικής κίνησης στο κέντρο της πόλης
6) Μπορεί να διανύσει 130-160 χιλ με κόστος 1 ΕΥΡΩ.
7) Δεν χρειάζεται SERVICE
8) Μηδενικά τέλη κυκλοφορίας

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον δήμαρχο ώστε να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο για την υποβολή και την έγκριση της συγκεκριμένης πρότασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: