Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προσλαμβάνει 35 υδρονομείς

Ο δήμος Αλεξάνδρειας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στην έδρα του Δήμου από 05/04/2013 έως και 12/04/2013 (εργάσιμες ημέρες και ώρες). Ο αριθμός των θέσεων ανέρχεται στις 35 κι η αρδευτική περίοδος ορίστηκε από 01/05 έως και 15/10/2013.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προϋποθέσεις πρόσληψης και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο συνημμένο αρχείο. Έντυπα αιτήσεων παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού, στο τηλέφωνο 23333-50.122 κ. Κιρτικίδου Ευθυμία, κ. Χατζίκου Πηγή και στη Δ/νση : Εθ. Αντίστασης 42, Τ.Κ. 59300 Αλεξάνδρεια Ημαθίας, καθώς επίσης και από τα κατά τόπους ΚΕΠ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: