Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

Ζητάει την λίστα των οφειλετών στον Δήμο Αλεξάνδρειας

Ο κ. Γ. Σπυρίδης
Κατά την συζήτηση του Ισολογισμού και Απολογισμού του δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2011 ο δημοτικός σύμβουλος και αρχηγός της μίας εκ των δύο παρατάξεων της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Γιώργος Σπυρίδης στην δευτερολογία του αναφέρθηκε στο κονδύλιο του 1.800.000 ευρώ που αφορά τα ανείσπρακτα χρέη του Δήμο από τρίτους.
Πιο συγκεκριμένα ο κ Σπυρίδης ζήτηση από τον ορκωτό λογιστή να εξηγήσει για τον τρόπο με τον οποίο εκτιμήθηκε ότι από το 1.800.00 ευρώ τα 800.000 ευρώ δεν θα εισπραχθούν.
Επίσης ζήτησε να μάθει αν έγινε ποιοτική επεξεργασία του χρέους ώστε να φανεί ποιο οφείλουν μεγάλα ποσά και ποιοι μικρά, και αν μπορεί ο ίδιος και ο κάθε δημοτικός σύμβουλος να αποχτήσει την λίστα  των οφειλετών.
Παρακολουθείστε το βίντεο παρακάτω:

Δεν υπάρχουν σχόλια: