Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

Λύση μίσθωσης σε καταστήματα της Δημοτικής Αγοράς Αλεξάνδρειας

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την λύση μίσθωσης της υπ΄αριθ. 7762/27-5-2010 σύμβασης, που αφορά την εκμίσθωση του υπ΄αριθ. 27  καταστήματος που βρίσκεται στη δημοτική αγορά Αλεξάνδρειας με ημερομηνία λήξης στις 15-05-2021.
Επίσης την λύση μίσθωσης της υπ΄αριθ. 16444/16-05-2012 σύμβασης που αφορά την εκμίσθωση του υπ΄αριθ. 39 & 40 (ενιαίο κατάστημα)  που βρίσκεται στη δημοτική αγορά Αλεξάνδρειας με ημερομηνία λήξης στις 15-05-2021.

Δεν υπάρχουν σχόλια: