Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Οι σχολικοί φύλακες απαιτούν τα δεδουλευμένα

Στο Δήμο της Αλεξάνδρειας έχει ανακύψει ένα  θέμα σχετικά  με την κοινοποίηση της υπ΄αριθ. 54/ΕΡ-ΔΙ/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας. 
Η ανωτέρω απόφαση διατάσει τον Δήμο στην  καταβολή, στους δέκα (10) σχολικούς φύλακες (Βασίλειο Βουλτσινό, Διονύσιο Γιοβανόπουλο, Νικόλαο Γκάρα, Στυλιανή Γκιαούρη, Αικατερίνη Καραμπάση,        Δημήτριο Κουκουτσά, Γεώριο Λιάκο, Βεργίλιο Μιχαδάση, Ιωάννη Τσιλακούδη, Ευάγγελο Φυλακτάκη) ποσού  4.928,00 ευρώ, έκαστος και νομιμοτόκως. 
Δεδομένου ότι η εν λόγω  απόφαση αφορά μισθολογικές απαιτήσεις και δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ένδικων μέσων, εκτός εάν το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανώτατου δικαστηρίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
 Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την ανάθεση  σε δικηγόρο, για την παροχή γνωμοδότησης, που αφορά την άσκηση έφεσης κατά της ανωτέρω απόφασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σχολικοί φύλακες του Δήμου Αλεξάνδρειας κατόπιν προηγούμενης δικαστικής απόφασης έχουν λαμβάνει από τον Δήμο το συνολικό ποσόν των 200.000 ευρώ το οποίο μαζί με τις προσαυξήσεις ξεπερνάει τις 300.000 ευρώ περίπου.
Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι οι σχολικοί φύλακες προσελήφθησαν από τους Δήμους αρχικά ως 
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στην συνέχεια με τον νόμο Παυλόπουλου αλλά και την σύμφωνο γνώμη  του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας ότι πληρούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου προσελήφθησαν στον Δήμο με συμβάσεις αορίστου χρόνου και στη συνέχεια έγιναν μόνιμοι δημοτικού υπάλληλοι.
Οι παραπάνω δέκα σχολικοί φύλακες προσέφυγαν στην δικαιοσύνη και με απόφαση του δικαστηρίου εισέπραξαν αρχικά από περίπου 10.000 έκαστος και τώρα διεκδικούν, πάντα από τον Δήμο, άλλες 4.000 έκαστος  ως αποζημίωση από μισθούς και δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα.
                                                    

Δεν υπάρχουν σχόλια: