Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012

Ακυρώνεται η έκδοση της εφημερίδος του δήμου

ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Η ολοένα και περισσότερο επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση του δήμου εξαιτίας της περικοπής των τακτικών επιχορηγήσεων από το κράτος σε συνδυασμό με τα βάρη του δήμου σε τοκοχρεωλυτικές δόσεις προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ καθιστούν αναγκαία την ακύρωση δημοτικών δραστηριοτήτων δευτερευούσης σημασίας.
Υπό την έννοια αυτή και με αφορμή τις επαναλαμβανόμενες αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για περιττά έξοδα της δημοτικής αρχής για την έκδοση δημοτικής εφημερίδας και τις υπέρογκες δήθεν δαπάνες για τις καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις ο δήμαρχος κ Φώτης Δημητριάδης δήλωσε στον ΠΟΛΙΤΗ ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν θα εκδοθεί η δημοτική εφημερίδα.
 Όσον αφορά τις δαπάνες για τις καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις πολύ σύντομα θα δοθεί η απάντηση από τον ίδιο ον κ δήμαρχο ή από τον πρόεδρο της ΚΕΔΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: