Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

Επιχορήγηση 6.000 ευρώ στις σχολικές επιτροπές στο 1ο και 2ο Γυμνάσιο- Λύκειο Αλεξάνδρειας

Επιχορήγηση 6.000 ευρώ ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας στις Σχολικές Επιτροπές του 1ου και 2ου Γυμνασίου - Λυκείου Αλεξάνδρειας, μετά από αίτηση των επιτροπών.
Η επιχορήγηση επιμερίζεται ισομερώς στις δύο επιτροπές, οι οποίες θα πάρουν από 3.000 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: