Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Έλεγχος βαμβακοκαλλιεργειών που επλήγησαν από τις βροχοπτώσεις του Οκτωβρίου

Από το Δήμο Αλεξάνδρειας ανακοινώνεται οι παραγωγοί που δήλωσαν τις βαμβακοκαλλιέργειές τους για ζημιά από τις βροχοπτώσεις του Οκτωβρίου 2010 και έχουν αφήσει ασυγκόμιστα αγροτεμάχια παρακαλούνται να τα δηλώσουν στους κατά τόπους Ανταποκριτές του ΕΛΓΑ του δήμου, μέχρι την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2011, προκειμένου οι γεωπόνοι-εκτιμητές να προβούν στον έλεγχο των αγροτεμαχίων αυτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: