Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αλεξάνδρειας


ΚΟΥΓΚΑΣ - ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ - ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ - ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΚΙΟΡΤΖΗΣ

Με την υπ' αρίθμ. 8/2013 απόφαση του Δημάρχου Αλεξάνδρειας, ορίστηκαν ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αλεξάνδρειας οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας κ.κ. Αθανάσιος Κούγκας, Νικόλαος Γκαβαρδίνας, Ιερεμίας Κιοσέογλου, Κωνσταντίνος Βενιόπουλος και Γκιορτζής Δημήτριος
Η θητεία των νέων Αντιδημάρχων, σύμφωνα με την 41/71351/14.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, θα έχει διάρκεια από 1η Ιανουαρίου 2013 έως και τη λήξη της τρέχουσας Δημοτικής Περιόδου, στις 31 Αυγούστου 2014.

Οι νέοι αντιδήμαρχοι είναι οι εξής::
Αθανάσιος Κούγκας 
 Νικόλαος Γκαβαρδίνας  
Ιερεμίας Κιοσέογλου 
Κωνσταντίνος Βενιόπουλος
Γκιορτζής Δημήτριος

 

 Δεν υπάρχουν σχόλια: