Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

Προσλήψεις 68 εκπαιδευτικών

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την πρόσληψη 68 εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για το διδακτικό έτος 2012-2013.

Συγκεκριμένα οι προσλήψεις αφορούν τέσσερις αναπληρωτές νηπιαγωγούς ΕΑΕ, 38 αναπληρωτές δασκάλους ΕΑΕ και 26 αναπληρωτές δασκάλους του ενιαίου πίνακα γενικής εκπαίδευσης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την υπογραφή σύμβασης και ανάληψη υπηρεσίας έως και την Τρίτη 27 Νοεμβρίου.
Οι πίνακες των ονομάτων είναι αναρτημένοι στη ιστοσελίδα του υπουργείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: